Jak być asertywnym

Asertywne wydawanie poleceń

Asertywność w pracy należy do najtrudniejszych płaszczyzn do nauki postaw i zachowań asertywnych. To właśnie na tym gruncie najczęściej potrzebujemy umiejętności asertywnego wydawania poleceń. Jak