Jak być asertywnym

Asertywne wydawanie poleceń

Asertywność w pracy należy do najtrudniejszych płaszczyzn do nauki postaw i zachowań asertywnych. To właśnie na tym gruncie najczęściej potrzebujemy umiejętności asertywnego wydawania poleceń. Jak

Asertywność w pracy

Asertywność jest istotną umiejętnością w planowaniu i rozwoju kariery zawodowej. Czy wiesz, dlaczego asertywność jest ważna dla pracowników każdego szczebla i szefów?